Táto webová stránka Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene nie je už aktuálna.

Informácie o škole Vám poskytnú tieto webové stránky školy:

 1.                  szszv.eu

 2.           szszvolen.edupage.sk

administrátor: Elena Valentýniová